Bijendans

Waar vliegt de bij naartoe?

Met de bijendans tonen bijen elkaar waar ze iets vonden. Lekkere bloemen bijvoorbeeld. Op de honingraat in de korf loopt een bij op een speciale manier, waarbij ze haar
lichaam heen en weer schudt. Door deze ‘dans’ op de raten in de korf te doen, laat ze andere bijen weten in welke richting ze moeten vliegen om bij de bloemen te komen en hoe ver ze te vinden zijn.

Loodrecht op de raat omhoog, geeft de richting van de zon aan.
De hoek waarop de bij ‘waggelend’ loopt, is de richting tegenover de zon dat de bijen moeten gaan zoeken naar de juiste bloemen. Hoe langer ze waggelt, hoe verder de bijen moeten gaan zoeken.

Vind met de afgebeelde dans de juiste bloem. Neem voor 1 waggel = 1m.

Neem een selfie met de juiste bloem!

In realiteit zoeken bijen veel verder naar bloemen voor stuifmeel en nectar, propolis om de kast te beschermen of gewoon water om te drinken en verkoelen. 
Als vlakbij wat gevonden hebben doen ze gewoon een rondedansje in combinatie met het waggelen. Als ze ver weg iets gevonden hebben, dansen ze in de vorm van een 8 in combinatie met het waggelen. Maar dan gaan ze honderden meters ver. Het verste dat bijen op tocht gaan, is ongeveer 3000 meter van de korf.
Maar zo ver gaan we jullie vandaag niet laten zoeken 😉