De honingbijen

Niet zomaar mannetjes & vrouwtjes

De koningin is niet de leider van het volk. Ze is wel onmisbaar voor het volk, maar ze is eerder de moeder van de bijen. Vandaar ook de naam die imkers evenveel gebruiken: moer. Ze houdt het volk samen met haar feromonen en zorgt er zo ook voor dat geen andere bijen aan de leg gaan. Tijdens

de bruidsvlucht trekt ze er darren mee aan, maar ook haar verzorgsters.

“Drone” afgeleid van het Oud-Engels “dran” betekent mannelijke bij.
Pas relatief recent, sinds de jaren 1930, worden er UAV’s mee beschreven.
 Toen gebruikte de Royal Navy “Queen Bees” voor schietoefeningen. 
 Darren sterven nadat ze de koningin bevruchten en vandaag geven we de naam “drone” zo aan allerlei onbemande luchtvaartuigen.

De werksters communiceren met feromonen om te waken, te verhinderen
dat er teveel wordt uitgevlogen of om dingen te markeren. Ze heeft het drukste leven en fungeert als haalbij, bewaker, poetsbij, voedster, verkenner, …
Ze zijn veruit het sterkst vertegenwoordigd, om het volk op temperatuur te houden en al dat werk te verrichten! Onvoldoende werksters in het volk leidt tot volledige sterfte.

Hoeveel vleugels heeft een bij?
Welke bijen zijn vrouwelijk?
Welke bijen zijn mannelijk?
Welke bijen kunnen steken?
Welke bijen kunnen misschien eitjes leggen?
Waarvoor dient honing?