Red de wesp

Zonder wespen zouden spinnen en insecten ons overspoelen

Een imker zorgt in de eerste plaats voor honingbijen. Toch worden we voor honderden andere soorten in de familie van de honingbij ook gecontacteerd. Bijen, hommels, hoornaars en kleinere wespen dus. Honingbijen vangen we graag om ze bij ons een nieuwe thuis te geven. Met hommels, bijen en wespen is het al snel een ander verhaal. Zomaar verhuizen gaat niet. Verdelgen mag niet zomaar. De geelpotige Aziatische hoornaar moét verdelgd worden. Andere wespen magen enkel indien bestreden worden indien ze écht een gevaar vormen. Meestal worden ze te vaak verdelgd en sommige soorten geraken ze zelfs stilaan in gevaar. De Aziatische hoornaars nemen stilaan een deel van de biotoop in die normaal voor de totaal onschadelijk wespen bestemd was. 

In de natuur is alles met elkaar verbonden, en zelfs de kleinste wezens spelen een essentiële rol in het behoud van het evenwicht in onze ecosystemen. De wesp is zo’n diertje dat vaak verkeerd wordt begrepen. In plaats van deze insecten te vrezen of bestrijden, moeten we ze beter beschermen en waarderen. Daarom benadrukken we graag even het belang van wespen in ons ecosysteem, waarom ze bescherming verdienen en wat jij kunt doen om te helpen.

Wespen zijn meer dan alleen een bron van angst voor veel mensen. Ze vervullen cruciale rollen in de natuur, waaronder natuurlijke plaagbestrijding. Wespen zijn uitstekende jagers en voeden zich met andere insecten, waaronder veel plagen zoals bladluizen, muggen en vliegen. Hierdoor helpen ze de populaties van deze schadelijke insecten onder controle te houden. Hoewel bijen bekender zijn voor hun rol als bestuivers, dragen ook wespen bij aan dit proces. Ze helpen bij de bestuiving van bloemen en gewassen, wat cruciaal is voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Daarnaast spelen wespen ook een rol bij het opruimen van kadavers en afval in de natuur, wat bijdraagt aan een gezonde, evenwichtige omgeving. Wespen zijn een belangrijke voedselbron voor vele andere dieren, waaronder vogels, zoogdieren en andere insecten.

Ondanks hun belangrijke rol worden wespen vaak als hinderlijk beschouwd en geconfronteerd met verschillende bedreigingen, waaronder het gebruik van pesticiden en insecticiden. Dit kan wespenpopulaties ernstig schaden. Verstedelijking en veranderingen in landgebruik kunnen ook leiden tot verlies van nestplaatsen en voedselbronnen voor wespen. Negatieve perceptie en onjuiste opvattingen over wespen leiden tot overmatige bestrijding en vernietiging van hun nesten.

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan de bescherming van wespen. Creëer een wespvriendelijke tuin met een verscheidenheid aan bloemen en planten die insecten aantrekken, wat voedsel biedt voor wespen en andere nuttige insecten. Vermijd het gebruik van pesticiden en chemische bestrijdingsmiddelen en leer jezelf en anderen over de voordelen van wespen en hun rol in de natuur. Als je een wespennest vindt, probeer het niet te verwijderen of vernietigen zonder overleg met een imker of natuurdeskundige.

Door hun natuurlijke rol te erkennen en hen te helpen, kunnen we bijdragen aan een gezonde en evenwichtige natuur. Deel deze kennis met anderen en maak een verschil in het behoud van wespen en de natuur als geheel. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze fascinerende insecten een kans krijgen om te overleven en te gedijen.

In onze strijd tegen de invasieve hoornaars gebruiken wij enkel selectieve vallen en laten we andere wespen en Europese hoornaars terug vrij. In onze eigen bijentuin laten we wespen dus ook hun gang gaan en af en toe geven we er naast hommels en honingbijen ook een nieuwe thuis aan wespenvolkjes.