Verwijderen van nesten

We geven ze een nieuwe thuis!

Hommelnestjes zijn in principe ongevaarlijk, net zoals de meeste wespennesten overigens. Toch kan het voorkomen dat ze zich net ergens onverhoopt hebben genesteld dicht aan huis.

Meestal vragen we indien het enigszins kan om het nest met rust te laten. In regel laten de hommels, bijen of zelfs wespen jou dan ook met rust.

Als het niet anders kan verwijderen we en verhuizen we de ongenode gasten. Gratis of tegen een vergoeding naargelang de soort en omstandigheden.

Honingbijen

Honingbijen zwermen met enkele duizenden bijen tegelijk en kunnen zich tijdelijk aan een boom, tak, afdak,… vestigen om uiteindelijk ergens te nestelen waar het zo droog, veilig en warm mogelijk is.

Een ideale nestplaats is door onze dichte bebouwing tegenwoordig enkel nog te vinden in spouwmuren, onder dakpannen, een schouw of andere mogelijk voor ons ongemakkelijke plekjes.

We kunnen zwermen komen vangen of nesten verhuizen zonder kostprijs maar we vragen wel maximale medewerking.

Indien honingbijen onder een dak of in een spouwmuur gevestigd zijn, kan dat mogelijk een hele onderneming zijn en we hebben daarvoor je medewerking dus nodig!

Hommels

De donzigste vrienden onder de familieleden van de bijen zijn al deels uitgestorven en de enkele overblijvers hebben het hard te verduren.

We vragen dus goed te bezinnen vooraleer je een nest wenst te (laten) verwijderen. Dit kan alleen de bedoeling zijn als het echt niet anders kan. Bovendien zijn de nesten er maar gedurende korte periodes en is de ‘overlast’ snel vanzelf weer weg.

Wens je toch dat een nest verhuisd wordt, dan vragen we hier 40 euro + kilometervergoeding volgens de huidige wettelijke tarieven.

Andere bijen

Het zou ons te ver leiden om hier àlle soorten te bespreken en we wensen je hier ook niet mee te overladen. Heb je twijfels over een soort, stuur dan zo duidelijk mogelijke beelden (video en/of foto’s) via Whatsapp of e-mail.

Er zijn in België een kleine 400 tal soorten bijen, wereldwijd zijn het er zelfs zo’n 20’000.

We bespreken hier de meest gangbare soorten waarvoor we gecontacteerd worden. Wilde bijen kunnen ook voorkomen, die metselen zich graag in kleine holtes in de grond of in gaatjes in de muur. Je kan deze onmogelijk verhuizen en verdelgen is dieronvriendelijk en zinloos. Het enige wat je kan doen als je ze komende jaren niet wenst, is een bijenhotel voorzien en de gaatjes in de muur bijvoorbeeld dichtmaken.

Enkel honingbijen kunnen we eventueel zonder kosten komen ophalen. Door een goede foto of informatie kunnen we op voorhand vaak wel uitmaken of het honingbijen gaat of niet. Indien het toch blijkt over gewone bijen te gaan, rekenen we hier 40 EUR + kilometervergoeding voor aan.

Met goede informatie en eventuele foto’s kunnen we in bijna alle situaties wel op voorhand uitsluitsel geven!

Hoornaars

Deze reuzewespen zijn indrukwekkend, maar daarom niet noodzakelijk voor mensen gevaarlijk. Een prik kan vervelend zijn, maar daarom niet erger dan van andere wespen.

Er is een meldingsplicht van Aziatische hoornaars, omdat deze een grote bedreiging zijn van inheemse soorten en onze honingbijen in het bijzonder.

De grootste hoornaars, zijn onze Europese hoornaars en zijn daarentegen beschermd! Vaak worden zij onterecht verward met de schadelijke Aziatische soortgenoten.

Hoornaars gespot of overlast ondervonden? Contacteer ons zeker of een imker in jouw buurt.

Wespen

Doorgaans veroorzaken wespen weinig overlast en zorgen ze er zelfs voor dat de insecten rondom je woning ingeperkt blijven.

Aan het eind van de zomer wordt hun nest kleiner en krijgen ze minder of geen zoetstof meer waardoor ze lastig worden en bij ons op zoek gaan naar voedsel en suikers.

Weet dat ze stilaan allemaal verdwijnen en uiteindelijk bij kouder weer sowieso doodgaan. Wespen overwinteren niet samen in een nest.

Indien je toch last ondervindt van een nest dat dient verwijderd te worden, kunnen we het komen weghalen tegen een vergoeding van
50 euro + kilometervergoeding volgens de huidige wettelijke tarieven.