Imkercursus

Het bijzonderste bijberoep

Imkeren volgens Bart. Duurzamer leren bijenhouden

De traditionele manier van imkeren houdt vaak nog een meer dominantere rol in bij het bijenhouden waar er vaak suiker wordt teruggegeven aan de bijen, er wordt bijgevoerd, behandeld wordt tegen ziektes en bewerkte bijenwas wordt gebruikt voor wasramen.

Ook bij het vermeerderen van de bijen wordt er dan vaak erg geselecteerd op rassen en bepaalt vaak de imker wanneer hij / zij nieuwe volkjes wenst.

Duurzamere en natuurlijker bijenhouden

 

Volgens mijn methode stappen we van heel wat van die gedachten af. Je moet je ervan bewust zijn dat onze woonzones niet toelaten zomaar wat te gaan doen en dat je evenmin kan teruggrijpen naar oude rassen. Tenslotte kan je niet alles zomaar terugdraaien wat de laatste 100 jaar verkeerd is gelopen is.

Wel kunnen we teruggaan naar een natuurlijkere manier van bijenhouden, maar dan met de mogelijkheden van vandaag, bewuster en verstandiger.

Ik laat de bijen zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag behouden maar onder optimalere omstandigheden dan ze in de natuur zouden kennen. We moeten ons immers eerst en vooral realiseren dat àlle honingbijen in Europa van een gedomesticeerde soort zijn, hoe sterk ze soms ook gelijken op oude rassen. De wilde honingbijensoorten die vanouds voorkwamen in onze regio zijn allang verdwenen, enkel de “huisdieren” die we vandaag kennen zijn overgebleven. Wel wil ik komaf maken met de overgecontroleerde manier waarop bijen geselecteerd worden, laat staan kunstmatige inseminatie met raszuivere bloedlijnen tot doel. Het is interessant te weten dat dergelijke methodes mogelijk zijn, maar ik wil op een natuurlijke manier werken waar de bijen zelf die keuzes kunnen maken. Wij, als imkers, helpen de bijen louter een handje en zijn blij met wat ze ons bieden als overschot wanneer het voor hen mogelijk is.

Enkel wat echt teveel is aan honing oogsten we. Wanneer de bijen kiezen te zwermen en een eitje hebben gekozen, gebruik ik die doppen om een nieuw volk te starten. Geen raszuivere stambomen, maar een natuurlijke keuze van de bijen zelf. Zo vermijden we eentonige genen bij de verschillende imkers. Die manier van imkeren heeft de algemene weerbaarheid bij onze Europese bijen over het verloop van de jaren verkleind.

Diversificatie als sleutel tot succes

Meer genetische vermenging en sterkere bijen kunnen het tij terug doen keren. Dat, samen met een gezondere leefomgeving. Diversiteit aan voeding in de omgeving van de bijen, zo biologisch mogelijk. 

Echter ook in de kast is een ecologische leefruimte essentieel. Enkel natuurlijke grondstoffen, puur en onbewerkt. 
De consument verwacht een puur en (h)eerlijk potje honing, dan moeten wij als imkers hetzelfde doen met onze bijen en ze vrijwaren van onnodige toevoegingen en enkel het beste geven. 
Als wij het beste geven aan de natuur, krijgen we uiteindelijk het beste terug. Oogsten wat je zaait, zo eenvoudig is dat.

De cursus die ik geef is voornamelijk praktijkgericht, doch met heel wat theoretische en achtergrondinformatie. Uiteindelijk is het een volwaardige ambacht die je vooral op het terrein, dicht bij de natuur en in connectie met de bijen leert. Je leert ook wat je dient te weten over het verwerken van honing en het maken van imkerproducten, maar het doel is niet om je te vormen tot een imker voor het rendement. Al is het uiteraard mogelijk producten te maken die je kan verhandelen, mijn voornaamste drijfveer blijft het overbrengen van een passionele hobby.

De opleiding die ik zelf genoot tot honingkeurmeester tilde me zelf tot een hoger niveau voor het vermarkten van honing- en andere producten. Je leert dus van de eerste hand hoe je zelf bijproducten en mooie honingpotjes volgens de regels van de kunst kan maken met de hoogste kwaliteit. Ze natuurlijk en kwaliteitsvol houden, blijft echter steeds absolute prioriteit. Kwantiteit is nooit mijn beoogde doel. Daarvoor zijn bijen te kostbaar.
Niet alleen honingbijen, maar we imkeren ook met respect voor “wilde”, solitaire bijen en ja, zelfs voor de zusjes, de wespen. Alle dieren hebben hun nut in de natuur en ik vertel je graag wat hun plaats in het verhaal is en hoe we ermee omgaan. 
Je zal als imker de vraag krijgen wat je met hommelnesten, wilde bijen en wespen dient te doen. Ze leren herkennen en met respect behandelen, in uiterste nood verhuizen, dat leer je evenzeer in de opleiding.

Een cursus start in het najaar en loopt door tot het voorjaar, zodat we aan de praktische verhaal kunnen starten met de aanvang van het seizoen in maart. Zie het een beetje zoals leren rijden: eerst moet je wat theorie onder de knie hebben vooraleer we je de baan opsturen. Uiteraard zal het praktische traject nadien minstens even leerrijk en onmisbaar zijn.

In de cursus leer je alle facetten van de bijenwereld kennen, de naaste familie van de honingbijen, het wettelijk kader, benodigdheden en inrichting, verwerking van producten en uiteraard de bloemen, planten en bijen zelf.

Deze cursus is ook beschikbaar als privé cursus. Dan wordt de cursus afgestemd op jouw situatie, agenda en behoeften zodat je nog meer kan leren om een bijzondere imker te worden.

Volgende data:

  • 26 mei 2024, 13:00: Imkercursus: soorten bijen
  • 15 juni 2024, 11:00: Initiatiecursus
  • 16 juni 2024, 13:00: Imkercursus: werken aan de bijen
  • 23 juni 2024, 13:00: Imkercursus: praktijk

INFORMATIE

PlANNING

– Theoretische lessen van 3 uur per sessie

– Naargelang de weersomstandigheden plannen we de praktische lessen in

– Groepslessen gaan steeds op zondag door ofwel van 9 tot 12u ofwel van 13 tot 16u

 

Plaats

Bovendonkstraat 194, 9255 Buggenhout

Wat krijg je van ons ?

  • 10 sessies van 3 uur
  • peterschap (opvolging nadien)
  • geïllustreerd naslagwerk
  • updates na de cursus
  • het lenen van imkermateriaal ter plaatse

Kostprijs : 499€