DRONEBEE

DroneBee startte in 2015 als kleinschalig sensibiliseringsproject rond het belang van bijen, maar is intussen uitgegroeid tot veel meer dan dat: DroneBee produceert en verkoopt bijengerelateerde producten onder de merknaam ‘Wallabieke’ en is ook een promotor van de korte keten en duurzaam consumeren. EigenBodem werd bedacht door Bart Callaert en door Kalyan ontwikkeld om de Korte Keten bereikbaarder te maken dat ook voor de (hoeve)producenten eenvoudig en betaalbaar is.

Tot op heden verdelen we gratis een flyer om te informeren, te sensibiliseren en meteen wat gratis zaadjes aan te bieden om van start te gaan met je eerste zaadjes voor een kleine bloemenweide. Overtuigd? Dan bieden we ook grotere hoeveelheden aan natuurlijk.

En wat DroneBee eigenlijk wilt zeggen? Dat is vrij simpel: een dar (mannelijke bij) in het Engels. Zo komt de liefde voor technologie van Bart wat vanuit de achtergrond piepen. Met als belangrijke noot dat het natuurlijke steeds de bovenhand moet halen, technologie is er enkel om te ondersteunen zonder de overhand te nemen. Of hoe je bewust moet omgaan met technologie.

Waarom?

De bewustwording van het belang van het herstel van onze fauna en flora stijgt en de bij wordt ook niet vergeten. Zowel solitaire bijen en hommels als honingbijen verdienen onze aandacht. Er zijn tal van initiatieven, meestal onder de vorm van bloemenmengsels, bloembollen of kleine insectenhotels maar helaas zijn vele producten behandeld en wordt het goede doel misbruikt als verkoopargument. Kijk dus uit als u iets koopt en doe dit bij voorkeur via imkers(verenigingen).

Onze bedoeling is echter een duurzame oplossing te bieden. Enerzijds willen we inspireren, mensen tonen wat kan en ze ervan laten genieten. Anderzijds willen we iets doen waar velen mogelijk geen tijd of interesse voor hebben.

Bouw insectenhotels, met de nadruk op solitaire bijen, planten duurzame planten en laten interessante planten “verwilderen” zodat ze tot hun recht komen en de ecologisch gecreëerde tuin een kans bieden om zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor bij u thuis: veel planten zoals buxus komen nooit tot hun recht omdat u ze snoeit. Als je ze besproeit bedreig je allerlei dieren.

Om paden en sommige planten wat meer ruimte te geven, hebben we veel bodembedekking nodig zoals haksel en boomschors.

Indien u lapjes grond kent die voor lange tijd gebruikt kunnen worden, mag dat gemeld worden. We helpen graag met de realisatie van jouw bijenvriendelijke tuin, weliswaar met het natuuraspect centraal!

Hoe moet de toekomst eruit zien?

– Velden die niet gebruikt worden, moeten terug meer ingezaaid worden met groenbemesters zoals Phacelia, Mosterdzaad, zoals dat tot aan de tweede wereldoorlog werd gedaan. Nu gebeurt dat veelal met kunstmest, mest van dierlijke oorsprong ed, maar dat is een zware belasting voor het milieu en bovendien helpt het de fauna en flora niet vooruit – integendeel: het is mede de oorzaak van de achteruitgang van bijen.

– Bermen en scheidingen tussen terreinen moeten aangeplant worden met drachtplanten en (laaggroeiende) bloemenweide, dat levert mooiere en bijenvriendelijkere stroken op.

– Pesticiden moeten volledig gebannen worden. Er zijn voldoende andere alternatieven die zowel voor ons als voor de natuur en dus de bijen gezonder zijn. Permacultuur en ecologisch evenwicht zijn de toekomst.

– Herintroductie van verloren wilde bloemen en planten om de rijkdom van onze natuur terug te verhogen.

– Meer diversiteit: met eentonige teelt zoals enkel maïsvelden werken we de achteruitgang van ons ecosysteem en onze gezondheid alleen maar in de hand.

Overtuig je gemeente

In heel wat gemeenten zijn er heel wat mogelijkheden nog ter verbetering. Wij kunnen kijken waar er aanpassingen mogelijk zijn en bermen en ander groen op ons nemen.

Torens van bloemen

In heel wat gemeenten zie je tegenwoordig bloementorens, alleen is dat maar een klein deel van het jaar (bijen komen in het voorjaar en najaar heel wat bloemen tekort) en vaak zijn de bloementorens dan nog eens met weinig waardevolle of schijnbloemen voorzien. Tracht te zorgen voor bijenvriendelijke torens en beplanting die het hele jaar rond voor een fraaier straatbeeld zorgt.

Flyer

Sedert 2015 hebben we reeds duizenden flyers verdeeld met een gratis startpakketje met zaadjes om je al op weg te helpen.