Imkerij

Imkeren is een prachtige ambacht. Bijen zijn van onschatbaar belang voor onze aarde en alles wat daarop groeit en leeft. De imker zorgt voor optimale omstandigheden voor zijn bijen, zodat ze kunnen uitvliegen, bloemen en planten gaan bestuiven en met de nectar die ze daarbij winnen heerlijke honing gaan maken. Dit gouden product oogst de imker wanneer de tijd er rijp voor is. Naast honing, kan de imker ook andere producten gaan oogsten. Allemaal zijn ze even puur en grijpt de imker niet in in het proces.

Als je eraan twijfelt of imkerhoning wel degelijk gezonder is dan supermarkthoning of andere suikers, kunnen we je geruststellen. Het gehalte aan enzymen dat bij goede en echte imkerhoning zeker aanwezig is, geeft je uitsluitsel over de kwaliteit van de honing. Echte imkerhoning bevat enkel natuurlijke suikers en bovendien gezonde pollen en enzymen. Doordat de honing koud geslingerd wordt tot een rauwe honing, blijven alle bijzondere werkzame stoffen in de honing bewaard.

Alle honing zou op deze manier verwerkt moeten worden, maar helaas houdt de industrie zich daar niet altijd aan, waardoor er heel wat honing van bedenkwaardige kwaliteit over de toonbanken gaat. Bewust en lokaal aankopen, met respect voor de dieren, is dan ook de boodschap!

We blijven ook pleidooi voeren voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Heel wat bijen sterven in het najaar. Dat komt door het verkeerd telen van planten en het blijvend gebruik van pesticiden. Onze consumptie van groenten en fruit moet dringend duurzamer gebeuren, willen we de bijensterfte terugdringen.

Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is 51% meer opbrengst mogelijk… Mààr er zou 76% minder opbrengst zijn als er geen bestuivers meer zouden zijn!

Imkers voeren hun ambacht uit met passie. Het is dan ook jammer dat er heel wat misvattingen bestaan over het houden van bijen en het oogsten van honing.
Respectabele imkers behandelen de diertjes met zorg en werken volgens biologische methodes.
De imker zal nooit alle honing afnemen, zodat de bijen zelf nog voldoende overhouden om in hun eigen energiebehoefte te voorzien.
Imkers insemineren ook geen bijen en het eventuele merken van koninginnen gebeurt heel voorzichtig en is totaal schadeloos. Vaak merken we de koninginnen echter niet op en blijven ze zelfs ongemerkt.